Варна - морската столица на България » Пари http://ovarna.bg Актуални новини от Варна и региона,събития във Варна и региона,услуги във Варна и региона,имоти по черноморието,Безплатни обяви за варна и региона Mon, 18 Mar 2019 13:27:14 +0000 bg-BG hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.0.26 Какво показва одитираният от Сметна палата финансов отчет на Община Варна за 2017-таhttp://ovarna.bg/news-about-varna-and-the-region/kakvo-pokazva-oditiraniyat-ot-smetna-palata-finansov-otchet-na-obshtina-varna-za-2017-ta/ http://ovarna.bg/news-about-varna-and-the-region/kakvo-pokazva-oditiraniyat-ot-smetna-palata-finansov-otchet-na-obshtina-varna-za-2017-ta/#comments Fri, 07 Sep 2018 20:08:09 +0000 http://ovarna.bg/?p=60686 Община Варна публикува годишния си отчет на бюджета за 2017-та година след извършените одит и заверка от Сметната палата. Данните ще бъдат подложени на публично обсъждане на 14-ти септември от 14.00 часа в общинската зала „Пленарна“, съобщава Moreto.net. Според резултатите ]]>

Община Варна публикува годишния си отчет на бюджета за 2017-та година след извършените одит и заверка от Сметната палата. Данните ще бъдат подложени на публично обсъждане на 14-ти септември от 14.00 часа в общинската зала „Пленарна“, съобщава Moreto.net.

Според резултатите Общината е спазила и изпълнила всички финансови показатели и е сред общините с най-добри параметри по тези показатели.

Първоначалният бюджет на Община Варна за 2017-та е 270.7 млн. лева. След актуализацията сумата става 348.7 млн. лева. Според отчета в края на годината бюджетът е 270 530 340 лева.

Първоначално заложените приходи са 270.7 млн. лева. Реалният размер на получените приходи обаче е 365 310 073 лева заради средства предоставени от държавния бюджет.

Според данните местните приходи от имуществени и други данъци са 82.3 млн. лева, а неданъчните са 55.1 млн. лева. Цифрите сочат, че изпълнението на местни приходи имуществени и други данъци е 103% спрямо първоначалния план. Под 100% е изпълнението на приходите от данък превозни средства, патентен данък и данък върху таксиметров превоз.

Най-много имуществени данъци са събрани от данъка върху недвижими имоти- 32.5 млн. лева. След това са данък при придобиване на имущество-близо 24.2 млн. лева, данък върху превозни средства- 19.7 млн. лева, 4.4 млн. лева от туристически данък.

Изпълнението на събираемостта на данъка върху недвижимите имоти спрямо актуализирания план за 2017-та е 102%, а при налозите върху превозните средства изпълнението е 98% спрямо първоначално планираните средства. В сравнение с 2016-та приходите от туристически данък са се увеличили със 155 хил. лева. Изпълнението възлиза на 101% що се отнася до първоначалния план.

Неданъчните приходи, според отчета в края на годината, са близо 55.2 млн. лева при първоначален план 69.1 млн. лева и актуализиран 52.6 млн. лева. Процентът на изпълнение спрямо актуализирания план е 105%. Под 100% са приходите от собственост и внесеният ДДС и други данъци върху продажбите.

Постъпления от продажба на нефинансови активи към края на 2017-та са 5.5 млн. лева при 5.4 млн. лева актуализиран план. В този смисъл изпълнението е 101%. Преизпълнение има от продажбата на земя.

През миналата година са приключени договор за кредит от 2009 година и договор за безлихвен заем от 2012 година. Като Община Варна е погасила изцяло задълженията си.

Първоначално капиталовите разходи са 28.9 млн. лева, а след актуализацията стават 111.1 млн. лева. Отчетът сочи, че към края на 2017-та за образование са вложени 107.4 млн. лева, за здравеопазване-14.4 млн. лева, социално осигуряване-16.8 млн. лева, жилищно строителство и БКС-76 млн. лева. В структурата на разходите най-голям е делът на функция образование- 40%.

]]>
http://ovarna.bg/news-about-varna-and-the-region/kakvo-pokazva-oditiraniyat-ot-smetna-palata-finansov-otchet-na-obshtina-varna-za-2017-ta/feed/ 0
Къде могат да се платят местните данъци с 5 % отстъпкаhttp://ovarna.bg/money/kude-mogat-da-se-platyat-mestnite-danuci-s-5-otstupka/ http://ovarna.bg/money/kude-mogat-da-se-platyat-mestnite-danuci-s-5-otstupka/#comments Wed, 07 Mar 2018 07:11:35 +0000 http://ovarna.bg/?p=59655 Съобщенията за задължения към Община Варна за 2018 година са изготвени и разпратени до данъкоплатците, съобщиха от дирекция „Местни данъци“. До 30-ти април предплатилите за цялата година данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства, ]]>

Съобщенията за задължения към Община Варна за 2018 година са изготвени и разпратени до данъкоплатците, съобщиха от дирекция „Местни данъци“. До 30-ти април предплатилите за цялата година данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства, ползват 5% отстъпка. За останалите плащането става на две равни вноски: първата – до 30 юни, а втората – до 31 октомври.

Патентният данък се заплаща на 4 равни вноски, както следва: до 31 януари, до 30 април, до 31 юли и до 31 октомври. Дължимият туристически данък за календарния месец се внася до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Възможностите за плащане на местни данъци и такси към Община Варна са следните:

На касите на дирекция „Местни данъци ” разположени на следните адреси:

– бул. ”Сливница” No 191 (сградата на Изчислителен център ) с работно време: 09.00 ч.- 17.30 ч.

– бул.”Ген.Колев” No 92 (район Приморски) с работно време: 09.00 ч.- 17.30 ч.

– Площад „Мусала” – „Информационен център“ с работно време: 09.00 ч.- 17.00 ч.

– Община Варна Бул. “8-ми приморски полк” 43 (Информационен център Община Варна) с работно време 09.00 ч.-17.00 ч..

– Аспарухово -Сграда Район Аспарухово ул.“Народни будители“ №2 с работно време 09.00 ч.-17.00 ч;
Внедрени терминални устройства за плащане с банкови карти (ПОС-терминал) има в следните офиси на дирекцията:

– бул. ”Сливница” No 191 (сградата на Изчислителен център);

– бул.”Ген.Колев” No 92 (район Приморски);

– Площад „Мусала” – „Информационен център“.

Чрез банков превод по банковата сметка на Община Варна.

„Централна кооперативна банка“ АД-клон Варна

IBAN: BG49 CECB 9790 8462 1500 00

BIC:CECBBGSF

Код за вид плащане

Патентен данък – 44 14 00

Данък върху недвижимите имоти – 44 21 00

Такса за битови отпадъци – 44 24 00

Данък върху превозните средства – 44 23 00

Туристически данък – 44 28 00

На касите на „Информационно обслужване” АД – клон Варна разположени на следните адреси: Маркет Варна ул. „Иван Срацимир“ № 2 (Колхозен пазар до Билла) с работно време от 08.30 ч.-12.30ч. 13.00 ч.-16.30 ч. и офис „Веолия Енерджи Варна“, ул. “Ян Хуниади” 7 с работно време от 8.30 ч.-12.30ч. до 13.00 ч.-16.30ч.

В офисите на ИЗИПЕЙ АД.

По Интернет, чрез www.ePay.bg

В офиси на ЦКБ АД – клон Варна.

В офиси на банка Пиреос

В офиси на Банка ДСК.

В клонове на Български пощи.

„Чрез системата за онлайн плащане в сайта на НАП“ със следния линк https://inetdec.nra.bg

През онлайн платформата на www.transcard.bg за притежателите на кредитни карти транскарт

Информация за размера на задълженията Ви може да получите на гише „Информация” в Дирекция Местни данъци” бул. ”Сливница” No 191, на телефон 052/820-905 както и на следните интернет страници www.varna.bg, www.nap.bg, www.epay.bg.

]]>
http://ovarna.bg/money/kude-mogat-da-se-platyat-mestnite-danuci-s-5-otstupka/feed/ 0
Варна на второ място по инвестиции след Софияhttp://ovarna.bg/money/varna-na-vtoro-myasto-po-investicii-sled-sofiya/ http://ovarna.bg/money/varna-na-vtoro-myasto-po-investicii-sled-sofiya/#comments Tue, 23 Jan 2018 23:34:11 +0000 http://ovarna.bg/?p=59403 Чуждите капитали във фирмите от областта са с най-голям ръст за последните 9 години Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Варна към 31.12.2016 г. възлизат на 1 785.2 млн. евро, което е с 1.4% ]]>

Чуждите капитали във фирмите от областта са с най-голям ръст за последните 9 години

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Варна към 31.12.2016 г. възлизат на 1 785.2 млн. евро, което е с 1.4% повече в сравнение с 2015 година. Това съобщиха днес от Националния статистически институт.

“Варненският” дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 7.6% и областта заема второ място след София (столица) и преди областите Бургас и Пловдив.

През 2016 г. най-голям е обемът на направените преки чуждестранни инвестиции в промишления сектор – 895.6 млн. евро или с 4.1% повече в сравнение с 2015 година. В сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) са инвестирани 355.1 млн. евро или с 11.8% повече спрямо предходната година. Тези две дейности заедно формират 70.1% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял нараства общо с 3.2 пункта спрямо предходната година.

В сектор „Операции с недвижими имоти” преките чуждестранни инвестиции са 264.9 млн. евро, или с 3.1% повече в сравнение с 2015 година.

2016-а е и годината с най-много чуждестранни инвестиции във Варненска област от 2008-а насам. Най-ниски 1 424 млн. евро са били те през 2013-а, като оттогава насам бележат стабилен ръст:

И през 2016 г. с най-голям обем на направените преки чуждестранни инвестиции е община Варна с 827.5 млн. евро, следвана от община Девня със 729.9 млн. евро. Двете общини заедно формират 87.2% от общия обем на ПЧИ в областта, а относителният им дял нараства общо с 0.8 пункта спрямо предходната година.

От НСИ уточняват, че чуждестранна пряка инвестиция е всяко вложение, което включва дългосрочни отношения, отразяващи дълготрайния интерес на резидент на чуждестранна икономика (чуждестранен пряк инвеститор) в предприятие – резидент на българската икономика (инвестиционно предприятие). Пряката инвестиция включва както първоначалната трансакция между двата субекта, така и всички последващи трансакции между тях.

varnautre.bg

]]>
http://ovarna.bg/money/varna-na-vtoro-myasto-po-investicii-sled-sofiya/feed/ 0
Държавата ни дава 2400 лева, ако започнем работа далеч от домаhttp://ovarna.bg/money/durjavata-ni-dava-2400-leva-ako-zapochnem-rabota-dalech-ot-doma/ http://ovarna.bg/money/durjavata-ni-dava-2400-leva-ako-zapochnem-rabota-dalech-ot-doma/#comments Mon, 04 Dec 2017 06:09:50 +0000 http://ovarna.bg/?p=59120 Нова мярка на Агенцията по заетостта насърчава безработни хора да започнат работа на повече от 50 км от населеното място, в което живеят. За целта – желаещите трябва да сменят адресната си регистрация за срок от една година и ]]>

Нова мярка на Агенцията по заетостта насърчава безработни хора да започнат работа на повече от 50 км от населеното място, в което живеят. За целта – желаещите трябва да сменят адресната си регистрация за срок от една година и да се заживеят на другото място. Така всеки месец те ще получават пари за покриване на разходите си. За да се възползват от новата възможност, която наскоро бе приета като законодателна промяна, безработни от цялата страна могат да кандидатстват във всяко едно бюро по труда, предаде БНТ.

Сумата, която ще получават хората, решили да се преместят от населеното място, в което живеят, за да започнат работа, ще получава до 200 лева на месец. Паритре ще се отпускат обаче, ако бъде представен подписан договор с работодателя. Сумата се полага за срок от една година за покриване на разходи за наем на жилище, такси за детски градини, ясли и интернет услуги. При това положение излиза, че държавата ще ни плати 2400 лева за 12 месеца, ако си намерим работа далеч от дома.

Безработните кандидати трябва да са регистрирани в бюрата по труда. Ограничение във възрастта няма. Нещо повече – участие могат да вземат и младежи, които са напуснали специализирани институции. Целта е безработните да са по-мобилни и да свикнат живеят самостоятелно.

До края на тази година престрашилите се да се преместят на 50 км от населеното място ще получават по 200 лева. Но се очаква от следващата сумата да се промени. Заявленията се подават отново в бюрата по труда.

]]>
http://ovarna.bg/money/durjavata-ni-dava-2400-leva-ako-zapochnem-rabota-dalech-ot-doma/feed/ 0
Плащанията в брой остават до 10 хил. лв.http://ovarna.bg/money/plashtaniyata-v-broj-ostavat-do-10-hil-lv/ http://ovarna.bg/money/plashtaniyata-v-broj-ostavat-do-10-hil-lv/#comments Fri, 17 Nov 2017 07:41:58 +0000 http://ovarna.bg/?p=59024 Депутатите от парламентарната Комисия по бюджет и финанси приеха на второ четене промените в Закона за ДДС, с които на практика се правят и корекциите за догодина и в останалите данъчни нормативи. Таванът за плащанията в брой остава 10 ]]>

Депутатите от парламентарната Комисия по бюджет и финанси приеха на второ четене промените в Закона за ДДС, с които на практика се правят и корекциите за догодина и в останалите данъчни нормативи.

Таванът за плащанията в брой остава 10 хил. лв., както е и в момента, решиха народните представители без никакви дебати. Против понижаването на прага за кешовите разплащания гласуваха 11 депутати, 8 бяха „за“.

Припомняме, че от финансовото министерство предлагаха горната граница на кешовите плащания да е 5 хил. лв. Министърът на финансите Владислав Горанов се опита да въведе такова ограничение още по времето на втория кабинет на Бойко Борисов. В края на миналата година беше предложено до 2019 г. таванът да падне до 1 000 лв., но идеята не получи подкрепа в Народното събрание и срещна сериозен обществен натиск.

В крайна сметка и третият опит на ГЕРБ да ограничи кешовите плащания удари на камък. От Министерството на финансите обаче настояват, че мярката ще стимулира текущото отразяване на паричните потоци чрез първични счетоводни документи и ще намали разплащанията в брой по сделки между участниците в стопанския оборот.

]]>
http://ovarna.bg/money/plashtaniyata-v-broj-ostavat-do-10-hil-lv/feed/ 0
Проверките на НАП все по-чести нощем и в почивните дниhttp://ovarna.bg/money/proverkite-na-nap-vse-po-chesti-noshtem-i-v-pochivnite-dni/ http://ovarna.bg/money/proverkite-na-nap-vse-po-chesti-noshtem-i-v-pochivnite-dni/#comments Mon, 02 Oct 2017 12:48:05 +0000 http://ovarna.bg/?p=58744 Все по-голяма част от проверките на НАП за отчитане на оборотите и издаване на касови бележки ще се извършват след 17,30 ч. в делнични дни, нощем и в почивните и празнични дни. Промяната в работното време на данъчните влиза ]]>

Все по-голяма част от проверките на НАП за отчитане на оборотите и издаване на касови бележки ще се извършват след 17,30 ч. в делнични дни, нощем и в почивните и празнични дни. Промяната в работното време на данъчните влиза в сила веднага, като инспекторите, които извършват т.нар. оперативни проверки вече ще работят на смени. Причина за мярката са данни от компютърната система на дистанционната връзка на всеки касова апарат в страната със сървърите на НАП, които сочат, че надвечер и в почивните дни търговските обекти отчитат значителен спад на оборотите. Контролната кампания по Черноморието също е потвърдила, че има случаи, в които спазването на данъчните изисквания рязко намалява в часовете, различни от официалното работно време на НАП.

Едновременно с промяната в работния режим на инспекторите, към екипите, извършващи проверки се присъединяват и стотици служители на НАП, които по принцип се занимават с обслужване на клиенти или събиране на просрочени дългове. По този начин контролният капацитет на ведомството се увеличава значително, позволявайки по-пълно и всеобхватно наблюдение на търговската дейност.

Основното внимание на инспекторите е фокусирано върху издаването на касови бележки и съответствието на парите в касите на търговците с отчетеното на фискалните устройства. През 2017 г. за пръв път беше въведено и запечатването на обекти за данъчни нарушения, припомнят от приходната администрация.

Сигнали за неиздаване на касови бележки могат да се подават денонощно на имейл infocenter@nra.bg или на телефона на НАП 0700 18 700.

Информация от moreto.net

]]>
http://ovarna.bg/money/proverkite-na-nap-vse-po-chesti-noshtem-i-v-pochivnite-dni/feed/ 0
Варна със страхотни финансови показателиhttp://ovarna.bg/money/varna-sus-strahotni-finansovi-pokazateli/ http://ovarna.bg/money/varna-sus-strahotni-finansovi-pokazateli/#comments Tue, 26 Sep 2017 05:51:48 +0000 http://ovarna.bg/?p=58715 С изпълнението на бюджета на община Варна за първото шестмесечие на годината се запознаха съветниците от ПК „Финанси и бюджет“ към Общинския съвет. Финансовите показатели са много добри, стана ясно на днешното заседание на комисията. Приходите към 30 юни ]]>

С изпълнението на бюджета на община Варна за първото шестмесечие на годината се запознаха съветниците от ПК „Финанси и бюджет“ към Общинския съвет. Финансовите показатели са много добри, стана ясно на днешното заседание на комисията.

Приходите към 30 юни възлизат на 161 798 517 лева, или 58,5% от уточнения план за годината в размер на 276 531 817 лв. От имуществени и други данъци в общинската хазна са влезли близо 45,8 млн. лева, т.е. 57,4 % изпълнение на годишния план. В сравнение със същия период на миналата година са събрани с 1,53 млн. повече приходи. По-голяма събираемост е отчетена и при данъка върху недвижимите имоти. През 2017 г. няма увеличение на размера на този данък, но приходите са с 358 хил. лв. повече спрямо същия период на предходната година. Изпълнението към края на юни е 21,5 млн. лв., което е 67,4% от плана за годината. През първото полугодие на 2017 г. са постъпили 31 760 672 лв. неданъчни приходи. Изпълнението на плана е 45,6%, като спрямо същия период на 2016 г. са отчетени с близо 250 хил. лева по-малко неданъчни постъпления.

Разходите също се движат спрямо първоначално планираните. Отчетът на разходите по бюджета за първото полугодие на 2017 г. е в размер на 97 546 823 лева, или 35%. За делегирани от държавата дейности са похарчени 51 728 032 лв., за местни дейности – 42 619 235 лв., а за дофинансиране – 3 199 556 лв. В структурата на разходите по функции най-голям е относителният дял на функция „Образование“ – 47%.

Данните сочат още, че Община Варна няма просрочени задължения и е с положителен финансов резултат за полугодието.

По време на заседанието беше изтъкнато, че Варна е първенец сред общините с най-добри финансови показатели за второто тримесечие на годината. В класация на Министерство на финансите общината е изпълнила най-добре показателите за финансова самостоятелност, финансова устойчивост и инвестиционна активност, просрочени задължения, поети ангажименти и задължения за разходи.

Съветниците одобриха също годишния отчет за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Варна за 2016 година, който трябва да бъде гласуван на заседание на Общинския съвет.

]]>
http://ovarna.bg/money/varna-sus-strahotni-finansovi-pokazateli/feed/ 0
Какво показват имуществените декларации на варненските политициhttp://ovarna.bg/money/kakvo-pokazvat-imushtestvenite-deklaracii-na-varnenskite-politici/ http://ovarna.bg/money/kakvo-pokazvat-imushtestvenite-deklaracii-na-varnenskite-politici/#comments Tue, 20 Jun 2017 12:59:55 +0000 http://ovarna.bg/?p=57777 Кметът Иван Портних притежава 60 хил. лева налични парични средства. Съпругата му Вилислава пък разполага със 172 хил. лева. Тя има още банков влог от близо 60 хил. лева, както и малко над 1400 евро. Градоначалникът пък разполага с ]]>

Кметът Иван Портних притежава 60 хил. лева налични парични средства. Съпругата му Вилислава пък разполага със 172 хил. лева. Тя има още банков влог от близо 60 хил. лева, както и малко над 1400 евро. Градоначалникът пък разполага с влог от 500 лева като за източник на средствата е посочена заплата. Това става ясно от декларацията на управника за 2016-та година, която е длъжен да подаде по Закона за публичност на имуществото на лицата, заемащи висши държавни и други длъжности, съобщава Moreto.net.

Документът разкрива още, че съпругата на кмета има кредит от 55 хил. евро, както и ипотека към банка на апартамент за 132 966. Освен това притежава 35% дружествен дял от „Метан груп“ ООД.

Не всички заместници на Портних все още са декларирали имущественото си положение. Това свое задължение все още не са изпълнили Пламена Маринова и Тодор Иванов.

Зам.-кметът Христо Иванов е декларирал притежание на автомобил „Фолксваген Туарег“, закупен през 2016 година за 16 хил. лева чрез средства от заплата.

Зам.-кметът Пейчо Пейчев е заявил, че притежава 12 хил. лева на влог от заплата. Жена му Бойка Пейчева пък има 8000 лева на влог също от заплата, а от наеми е събрала 4000 лева.

Зам.-кметът Коста Базитов е декларирал два апартамента в съсобственост с жена му. Единият е в София. Придобит е през 1999 година. Другият е във Варна и е купен през миналата година чрез заеми и дивиденти. Заедно със съпругата му притежават още дворно място, гараж, вила и парцел в местност „Банала чешма“. През миналата година е закупил лек автомобил „Опел Вектра“ за 3000 лева. Съпругата му разполага с близо 23 хил. лева налични средства.

Коста Базитов е декларирал банков влог от почти 7000 лева. Влоговете на съпругата му са почти 47 хил. лева и около 4300 евро. И двамата имат заеми. Той е с 32 хил. лева, а тя с 40 хил. лева. Базитова има 80% дялове в АГППДП „Аполония“. От трудови правоотношения извън заеманата длъжност зам.-кметът е придобил 3618 лева, а от наеми 2430 лева.

На този етап декларации няма от районните кметове Георги Недев на „Одесос“ и Николай Костадинов на „Владислав Варненчик“.

Петя Проданова, която отговаря за район „Приморски“, е декларирала, че притежава части от два апартамента. На единия е наследник, а другият, в който има 50% собственост, е купен със заем и собствени финанси. Притежава 9 хил. лева налични средства от лични спестявания.

Районният кмет на „Аспарухово“ Калина Белмезова притежава частично или на 100% имоти, сред които апартамент, къщи, парцели. Всички те са придобити през 2014 като наследство.

Именно от продажба на наследствен имот тя е придобила 16 хил. евро. Освен това има банков влог от 7300 евро от продажба на имот, както и 8700 евро като заем от майка й.

Христо Христов, който е районен кмет на „Младост“, притежава част от апартамент в София, придобит чрез заем през 2011 година. Има жилище и във Варна на ул. „Пейо Яворов“, купено през 1997 година със средства от заплата. Съсобственик е още на част от гараж и парцел, а също и на апартамент във Враца. Има лек автомобил „Мерцедес“, придобит през 2012 година за 25 хил. лева, както и „Фолксваген“ от 2000 година за 1000 лева. Христов разполага с 40 хил. лева налични средства от заплата.

Председателят на Общински съвет Тодор Балабанов е декларирал влог от 38 900 лева от дарения. От друга стопанска дейност той е придобил 11 хил. лева. Съпругата му пък е получила 1810 лева от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност.

След завръщането на поста като областен управител през май Стоян Пасев е декларирал съсобственост на апартамент във Варна, офис, вила с вилно място, гараж, парцел, апартамент, друг гараж и къща с двор в Провадия, която е притежание на жена му. Областният управител има още ниви в селата Миладиновци, Владимирово, Бенковски, Цонево и Владимирово. Осем декара в последното населено място са придобити през 2016 година. Притежава „Ауди“ за 1200 лева, а жена му „Пежо“ за 800 лева. Двамата пък имат в съсобственост „Киа“ за близо 4 хил. лева.

Пасев разполага с над 65 хил. лева налични средства. Освен това разполага с банков влог от 20 хил. евро. Жена му пък има влогове от общо 11 хил. лева. Губернаторът е с ипотечен кредит от 115 хил. лева.

Предшественикът на Пасев Тодор Йотов е декларирал съсобственост на два апартамента във Варна и магазин. Съпругата му има и друго жилище в морската столица. Семейството притежава лек автомобил „Лексус“ за 20 хил. лева. Йотов разполага с банков влог от 10 хил. лева. Освен това има кредити за 7 хил. лева.

]]>
http://ovarna.bg/money/kakvo-pokazvat-imushtestvenite-deklaracii-na-varnenskite-politici/feed/ 0
Вижте кои проекти ще получат финансиране по програма Варна 2017http://ovarna.bg/money/vijte-koi-proekti-shte-poluchat-finansirane-po-programa-varna-2017/ http://ovarna.bg/money/vijte-koi-proekti-shte-poluchat-finansirane-po-programa-varna-2017/#comments Tue, 13 Jun 2017 06:32:11 +0000 http://ovarna.bg/?p=57686 10 идейни проекта ще бъдат финансирани по първата сесия на новите 3 ключови направления на проекта „Варна – Европейска младежка столица 2017”. Това стана ясно след проведения между 9 юни и 11 юни 2017 г. Творчески маратон. По време ]]>

10 идейни проекта ще бъдат финансирани по първата сесия на новите 3 ключови направления на проекта „Варна – Европейска младежка столица 2017”. Това стана ясно след проведения между 9 юни и 11 юни 2017 г. Творчески маратон. По време на събитието ментори консултираха идейно екипите на 19-те допуснати до участие проекти. Това е третият Творчески маратон, който се организира по проекти на „Варна – Европейска столица”. Той е част от иновациите, които са заложени с в дълготрайната стратегия за развитие на младежка политика на сдружението.

По първото ключово направление „Младите професионалисти” (YOUTH PRO) ще бъдат финансирани 5 проекта:
Кариерна Работилница JCI Our Future. Негов организатор е Международна Младежка Камара – Варна. Кариерна Работилница JCI Our Future цели да помогне млади хора, търсещи работа, да ги информира относно възможностите за кариерно консултиране, да ги запознае с тенденциите и възможностите за реализация на пазара на труда, силата на доброволчество и социалното предприемачество.

Треньорска Лудост. Негов организатор е Асоциацията на студентите – медици в България (АСМБ). Асоциацията на студентите медици в България, с покрепата на Международната федерация на студентите по медицина (IFMSA), е организатор на международно събитие, наречено Треньорска лудост, което ще се състои в периода 15.07.2017 до 22.07.2017 в курортен комплекс Чайка, Варна. В събитието ще се включат над 116 студенти по медицина от целия свят.

3D Академия „Иноватор“. Негов организатор е Фондация“Иноватор“. Основна цел на проекта е практическо обучение с високи технологии – 3D, чрез които може да се подготвят младежите за новите професии на бъдещето, незалегнали в учебните планове на учебните заведения, създаване на възможност за усвояване на методи и генериране на иновации в предприемачеството (социално), развивайки предприемачески умения чрез неформално обучение с високи технологии, включително на младежи в неравностойно положение.

Как да стартираме социално предприятие. Негов организатор е Сдружение ИДЕА. Проектът цели да стимулира развитието на предприемаческата еко-система в областта на социалното предприемачество чрез предоставяне на конкретни инструменти и методи за тестване и развитие на идеи. Конкретните цели са: − Подобряване на възможностите за развитие на социалното предприемачество, чрез разработване на базисен инструмент за стартиране (наръчник) и − Поставяне на основите на общност от потенциални социални предприемачи и фасилитиране на комуникацията между тях с цел изграждане на мрежа за взаимопомощ.

ТОМ ВАРНА 2017. Негов организатор е Фондация „Култура Аними”. TOM Варна ще бъде 72 часов мейкатон, по време на който участниците ще са разделени по екипи. Всеки екип се състои от две различни групи кандидати -нуждознайци и мейкъри. Във всеки екип има един нуждознаец и между 4 и 6 мейкъри.
По второто ключово направление „Иновативен скок – дейности на открито” (INNO JUMP) ще бъдат финансирани 2 проекта:
Плавай с нас. Негов организатор е СНЦ „Яхтклуб Kап. Г. Георгиев – Порт Варна“. Младежи ще обучат 40 свои връстници във ветроходство, най-малко 10 от които от уязвима среда. Най-добрите състезатели на ЯК„Кап.Г.Георгиев Порт Варна” по спортно ветроходство клас 420 за двучленни екипажи, носители на множество награди от национални и международни регати, ще направят първи стъпки в предаването на опита и уменията си и ще обучават на открито на симулационен треножор всички желаещи на възраст от 15 до 35г., за да могат младите хора да усетят плаването под ветрила. Обученията ще се провеждат в района на Морска гара и в Яхтклуба.

Аз и музиката. Негов организатор е „Друбъл България“ ЕООД. Целта на проекта е да се даде шанс на младежи от уязвима среда да се докоснат, запознаят и евентуално да стартират да се занимават активно с музика, звукозапис или продуциране. Важно е да се въведат социални иновации и нови подходи, с които да се популяризира музиката като средство за изразяване и възможност за кариера сред младежите. Музиката учи на дисциплина, самоконтрол, развива креативността и самонаблюдението – все качества, които един младеж е хубаво да притежава.
По третото ключово направление „Иновативен мозъчен тръст” (INNO THINK TANK) ще бъдат финансирани 3 проекта:
„Соларни панели – как да ги използвамав в моя квартал”. Негов организатор е Сдружение „Няма невъзможни неща“. Идеята на този проект е подобряване младежката градска среда във Варна чрез идеи на млади хора, съчетани с използване на алтернативни енергийни източници – слънчевата/светлинната енергия, енергията н вятъра, на водата, на движението и др. Активиране на институции и организации да планират по-ефективни подобрения в градската среда, съобразени с потребностите на младите хора. Постигане на реално синхронизиране на визиите на гражданите и местната власт за подобряване на младежката градска среда във Варна. Убеденост на младите, че от тях зависи нещо, че са чути, че идеите им имат смисъл и реализация.

Хвани се в Таляна. Негов организатор е Камара на архитектите в България. С този проект КАБ ще организира младежки пленер на важна за града тема, предшестван и последван от обществени дискусии и събития – тема „Развитието на Таляна и централна градска част“. Най-малко 60% от участниците ще бъдат наскоро завършили архитекти под 35г. Във всяка група задължително ще участват утвърдени архитекти с опит.

Интерактивна работилница за културно наследство – „Усети града“. Негов организатор е Асоциация за култура, етнология и антропология „Медиатор“. Проектът „Интерактивна работилница за културно наследство – „Усети града” ще обучи 16 млади хора на възраст между 15 и 35 години от Варна в методология за сетивно представяне на културно наследство. Това ще се случи в 6-дневна работилница чрез създаденото от сдружението вече ноу-хау. Участниците ще получат умения за сетивното представяне на културно наследство и ще се докоснат до света на незрящите и техните затруднения.

]]>
http://ovarna.bg/money/vijte-koi-proekti-shte-poluchat-finansirane-po-programa-varna-2017/feed/ 0
ЧСИ с нов опит за продажба на Бизнес хотелаhttp://ovarna.bg/news-about-varna-and-the-region/chsi-s-nov-opit-za-prodajba-na-biznes-hotela/ http://ovarna.bg/news-about-varna-and-the-region/chsi-s-nov-opit-za-prodajba-na-biznes-hotela/#comments Fri, 02 Jun 2017 06:39:01 +0000 http://ovarna.bg/?p=57558 Поредният опит за продажба на Бизнес хотела „Голдън Тюлип“ във Варна, който се намира на бул. „Христо Ботев“, е стартиран от частен съдебен изпълнител. Предният път, когато имотът бе изкаран на тезгяха, бе преди около 3 месеца. Тогава началната ]]>

Поредният опит за продажба на Бизнес хотела „Голдън Тюлип“ във Варна, който се намира на бул. „Христо Ботев“, е стартиран от частен съдебен изпълнител. Предният път, когато имотът бе изкаран на тезгяха, бе преди около 3 месеца. Тогава началната му цена бе малко над 15 млн. лева. Сегашната първоначална цена е с три милиона по-висока, пише Moreto.net.

Оферти за сградата, която е собственост на „Керамична индустрия“, могат да се подават до 3 юли. Хотелът е със застроена площ от 677 кв.м. Той е на осем етажа. В сградата има конферентни зали, ресторант, лоби-бар, стая за съхранение на ценности, спортно-рекреативен център, масажни помещения и фризьорски салон. Хотелът разполага с 92 стаи и пет апартамента. На осмия етаж има и ВИП апартамент, състоящ се от дневна, две спални, кухненски бокс и сервизни помещения.

Върху имота има вписани ипотека и особен залог в полза на банка и ипотека в полза на лизингова компания, договор за наем, възбрани в полза на Община Варна и други кредитори.

През 2013 година „Голдън тюлип“ беше обявен за публична продан на стартова цена от 9,8 млн. лева. Причината сградата да бъде заложена на търг бяха непогасени задължения на собственика по общо три заема на обща стойност малко над 9 млн. евро .

]]>
http://ovarna.bg/news-about-varna-and-the-region/chsi-s-nov-opit-za-prodajba-na-biznes-hotela/feed/ 0